Meny
Plantinavia - Cart
0
Plantinavia - Search

Ämne Lagerhägg häck

Skriven av (19 mars 2019)

Answer 1 svar

“Hur mycket vatten ger en droppslang?”

Plantinavia Sverige

Våra droppslangar ger ca 2 – 3 liter vatten per timme under normalt tryck.

19 mars 2019

Våra svar är aktuella från det datum de publiceras.