Plantinavia har sommaruppehåll. Nästa leverans: vecka 37 (krukodlat)

Plantera en häck i lerjord

Vi får ofta frågan om det är möjligt att plantera en häck i lerjord. Detta är en bra fråga, eftersom lerjord inte bara är svår att arbeta med, har många häckrötter svårt att utvecklas i lerig jord. Det finns häcktyper som passar utmärkt att plantera i lerjord. I den här artikeln kommer vi att berätta allt om det.

Varför är det viktigt att bestämma rätt jordtyp?

Valet av lämplig häck i din trädgård beror till stor del på jordtypen. Detta är säkert något som kräver din uppmärksamhet, då en jordtyp kan bestå av större och mindre partiklar. Dessa partiklars karakteristiska egenskaper avgör om trädgården är väldränerad eller inte. Om jorden inte är väldränerande finns det en risk att rötterna ruttnar. Det finns växter som tål fuktrika förhållanden, medans andra häckar är mindre motståndskraftiga mot detta.

Underhåll av lerjord

I Sverige finns det vanligtvis tre jordtyper: lerjord, sandjord och torvjord. Av dessa tre jordtyper är lerjord (dvs flod- eller sjölera) den svåraste att arbeta med. Det beror på att det finns för lite luft mellan lerjordspartiklarna. Detta gör jorden extremt hård och klibbig på vintern och mycket hård och torr på sommaren. Under denna period kan det till och med uppstå sprickor i jorden. Särskilt under regniga förhållanden kan det vara mycket arbetskrävande att gräva ett hål i denna jord. Dessutom är det viktigt att ge bra dränering. Om rötterna blir stående i vattnen som inte kan rinna undan, för länge kan det bli syrebrist. Det rekommenderas också starkt att blanda organiskt material i hela jorden för att göra jorden inte bara starkare utan också mer väldränerad.

Dessa häckar växer bra i lerjord

Baserat på ovanstående information kan du dra slutsatsen att plantering i lerjord bara har nackdelar, men ingenting kan vara längre från sanningen. Lerjord är mycket bördig och kan vara en utmärkt näringskälla för vacker (kalkstensälskande) plantering. Naturligtvis är lerjord vanligtvis neutral till basisk, vilket innebär att det är en kalkrik jord. Det finns därför ett antal häckar som kan utvecklas utmärkt i lerjord. Dessa inkluderar avenbok, vinterlind, kornel och prydnadskörsbär. Alla dessa häckar finns hos Plantinavia.

Behöver du råd om hur du bäst placerar en häck i lerjord och vilka typer som passar bäst för detta? Kontakta oss gärna. Vår expertpersonal hjälper dig gärna vidare.

Skottkärran

0 växter

Inga produkter i varukorgen.