Plantinavia har sommaruppehåll. Nästa leverans: vecka 37 (krukodlat)

ANSVARSFRISKRIVNING

Denna webbplats tillhandahålls av Plantinavia endast i syfte att informera om företagets produkter och tjänster och utgör inte rådgivning för enskilda personers särskilda behov. Genom användning av webbplatsen accepterar du dessa villkor. Informationen som publicerats på den här webbplatsen kan innehålla referenser eller korsreferenser till Plantinavias produkter, tjänster etc. som inte är tillgängliga i ditt land. Tillförlitligheten till sådan information kan inte garanteras, speciellt med tanke på att all information kan ändras utan föregående förvarning. Kontakta Plantinavia för mer detaljer kring vilka produkter och tjänster som är tillgängliga i ditt land. Det finns även risk för att materialet innehåller felskrivningar och tekniska brister. Användandet av allt material sker på egen risk och Plantinavia ansvarar inte i något fall för skada som kan uppkomma.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Copyright ©2018, Plantinavia BV. All Rights reserved. Innehållet på Plantinavias webbplats, omfattande men ej begränsat till, upphovsrätter, patent, varumärken/kännetecken, design, layout, logotyper, texter, bilder, grafik, programvara etc, ägs av Plantinavia eller används med tillstånd från rättighetsinnehavare. All användning av detta material såsom försäljning, överföring, överlåtelse, kopiering, mångfaldigande, annan spridning, visning, framförande eller annan överföring är endast tillåten för privat bruk, i annat fall krävs Plantinavia eller annan rättighetsinnehavarens skriftliga medgivande. Att modifiera innehållet på den här webbplatsen är strängt förbjudet.

COOKIES

Plantinavias webbplats använder sig av cookies. Cookies är små textfiler som lagras på din dator när du besöker webbplatsen. Plantinavia webbplats använder cookies för att underlätta för dig då du återvänder till vår webbplats. På din webbläsare kan du ändra inställningarna för hur cookies ska hanteras på din dator, radera cookies samt radera tidigare lagrade cookies. Om du väljer att inte acceptera cookies kan hemsidan endast användas i begränsad utsträckning.

BLOGG

Vänligen notera att all information, alla förfrågningar och förslag, samt all annan information som skickas till Plantinavia, är att betrakta som icke-konfidentiell och Plantinavias egendom vid mottagandet. Deltagare i bloggen på Plantinavias webbplatser får bara lägga in material som de själva har upphovsrätt till eller material där de erhållit denna rätt på något sätt. Genom att skicka informationen till Plantinavia eller som deltagare i Plantinavias blogg ger du Plantinavia fullständiga, oåterkalleliga rättigheter att lagra, använda, reproducera, modifiera, överföra och distribuera materialet och informationen elektroniskt eller på annat vis och du medger vidare att Plantinavia äger rätt att använda idéer, koncept och annat du skickar i valfritt syfte.

LÄNKAR

Plantinavia ansvarar inte i något fall för länkar från någon av Plantinavias webbplatser till externa webbplatser eller de externa webbplatsernas innehåll eller funktionalitet. Plantinavia ansvarar inte heller då andra webbplatser länkar till Plantinavias webbplats för dessa webbplatsers innehåll eller funktionalitet.

Skottkärran

0 växter

Inga produkter i varukorgen.