Meny
Plantinavia - Cart
0
Plantinavia - Search

Ämne Lagerhägg häck

Skriven av (19 mars 2019)

Svar 1 svar

“Hur giftigt är en lagerhägg?”

Plantinavia Sverige

Lagerhäggens bär är måttligt giftiga. Resten av växten är giftig.

19 mars 2019

Våra svar är aktuella från det datum de publiceras.