Plantinavia har sommaruppehåll. Nästa leverans: vecka 37 (krukodlat)

Vanliga misstag vid plantering

Tre vanliga misstag vid plantering

Du har precis köpt nya plantor och vill plantera dem idag eller imorgon, eller så planerar du att köpa nya växter snart och vill vara väl förberedd. Oavsett situation vill du som kund att dina nya växter ska växa så snabbt och trivsamt som möjligt. En högkvalitativ växt klarar mer än en sämre produkt, men även en frisk växt klarar inte alla förhållanden. Vi ser ofta att samma misstag görs och det är synd, för dessa misstag kan förebyggas. Med tipsen i den här bloggposten kan du lära dig av de misstag som andra har gjort. Använd dig av dem!

Plantering vid fel tidpunkt

Många misstag som görs har att göra med årstiden och platsen i trädgården där de nya plantorna ska planteras. Ett vanligt misstag är att plantera under en säsong när plantan blommar. Det är välkänt att plantering under en frostperiod inte är en bra idé. Många växter har en vilande period strax efter sommaren och frostperioden börjar på vintern. Att plantera under viloperioden är alltid bäst eftersom växten då kräver mindre näring och kan använda tiden till att vänja sig vid den nya miljön. Krukodlade plantor klarar mer än plantor med rotklump. En krukodlad planta kan planteras året runt, utom när den fryser. Plantinavia levererar vår och höst varje år.

Jord och plats

Ett annat misstag som ofta görs är att underskatta det utrymme och de näringsämnen som växter behöver. Folk tänker: om rotklumpen passar i diket så är den planterad på rätt sätt. Detta är dock inte korrekt; rotklumpen behöver relativt mycket näring och plats. Rötterna vill växa snabbt och behöver utrymme för att söka efter dessa näringsämnen. Det är därför lämpligt att alltid gräva ett större hål eller dike än du från början tror är nödvändigt. En bra tumregel: gör hålet ca 20cm djupare och bredare än rotklumpen. Fyll sedan hålet med planteringsjord eller annan näringsrik jord, inte med jorden som nyss grävts ur. På så sätt kan du vara säker på att plantan kan ta upp mycket näring från jorden efter plantering.

Skydda dina växter från torka

Våra häckväxter klarar mycket eftersom de odlas med mycket omsorg och underhåll. Men du kan alltid vidta egna åtgärder för att skydda dem på bästa sätt. Om du till exempel ska köpa en Rotundifolia lagerhägg, är det bra att tänka på årstiden. Torka är aldrig gynnsamt, särskilt inte för nyplanterade växter. Se till att vattna plantorna väl efter plantering och de 2 första åren. Efter detta klarar sig de flesta plantor utan vatten om man bara ger lite extra vatten under torra perioder.

Skottkärran

0 växter

Inga produkter i varukorgen.