Maj månad är en perfekt månad att plantera! Sista leveransveckan innan sommaruppehållet: 24

Ämne Bokhäck

Skriven av (19 mars 2019)

Svar 1 svar

“Hur mycket vatten behöver bokplantor?”

Plantinavia Sverige

Det första året rekommenderar vi att vattna två gånger i veckan i torra perioder, helst med hjälp av en droppslang. Mindre bokplantor kräver mindre vatten än stora. När den etablerat sig behövs vatten endast ges under torrperioden. Bok gillar inte för våt mark.

19 mars 2019

Våra svar är aktuella från det datum de publiceras.

Skottkärran

0 växter

Inga produkter i varukorgen.