Meny
Plantinavia - Cart
0
Plantinavia - Search

Ämne Syrenhäck

Skriven av (19 mars 2019)

Svar 1 svar

“Hur mäter ni höjden på syrenplantan?”

Plantinavia Sverige

Höjden avser själva syrenplantan, krukan är ej medräknad.

19 mars 2019

Våra svar är aktuella från det datum de publiceras.