Meny
Plantinavia - Cart
0
Plantinavia - Search

skuggväv till häck

ETT MÅSTE ELLER ONÖDIGT?
ETT TEST

När hösten kommer är det många av våra kunder som frågar om de måste täcka in sin häck med skuggväv för att förhindra tjältorka. Fenomenet tjältorka betyder att växterna kan torka ut tidigt på våren, eftersom den starka vårsolen utlöser förångning av plantan och plantan därför inte kan suga upp vatten via rötterna eftersom marken fortfarande är frusen.

Det skulle särskilt gälla för nyplanterade plantor eftersom rötterna på dessa inte hunnit rota sig ordentligt...

Eftersom det finns delade åsikter angående detta har vi genomfört olika tester för att se vad effekten blir om man täcker in sin häck med skuggväv under vintern.

VAD ÄR SKUGGVÄV?

Skuggväv är det svenska namnet på ett klimattyg / nät som används för att skydda grödor.

Det används ofta professionellt i Nederländerna för att skydda känsliga vintergrödor från en kombination av kyla, vind och solljus. Näten är tillverkade av HDPE.

Detta är ett av de mest hållbara konstmaterialen som finns. HDPE är en förkortning av High Density Polyetylen, eller högdensitetspolyetylen och är tillverkad av petroleum.

Ett bra nät bör vara UV-stabiliserat vilket innebär att de reflekterar solljuset och håller längre.

Den skuggväv som vi använt är av professionell kvalitet och har en vikt på 38 gram per m2.

SKUGGVÄVSTEST VINTERN 2015

För att undersöka om det finns en skillnad mellan plantor som täckts in med skuggväv och plantor som inte täckts, planterar vi i november 2015 sex olika typer av lagerhägg + en idegranshäck i Åkersberga.

Enligt svensk standard så är det väldigt sent att plantera i november men vi vill helt enkelt testa vad som händer under och efter vintern.

FÖLJANDE HÄCKSORTER PLANTERADES I BÖRJAN AV NOVEMBER 2015

• Lagerhägg Etna
• Lagerhägg Caucasica
• Lagerhägg Novita
• Lagerhägg Genolia
• Lagerhägg Herbergii
• Portugeisk Lagerhägg
• Taxus baccata (Idegran)

 

Vi täcker sedan ena halvan med skuggväv och den andra halvan lämnar vi utan väv.

GARANTI ENDAST OM DU ANVÄNDER SKUGGVÄV?

Vissa häckleverantörer ger endast garanti på häcken om man täcker den med skuggväv.

Vi frågar oss om detta är befogat eller inte?

Under alla år som vi har sålt häckplantor till Sverige så har vi ytterst sällan behövt skicka utbytesplantor på grund av tjältorka. Vi kräver inte att våra kunder ska använda skuggväv.

Skuggväven gör ju dessutom inte din häck särskilt charmerande vintertid och det är ganska jobbigt att sätta på om man har lite högre häckplantor.

VÄDRET VINTERN 2015/2016

Nedan visar ett diagram över den genomsnittliga temperaturen under vintern 2015/2016.

Från mitten av december 2015 täckte vi en del av häckarna med skuggväv och andra inte.

I början av mars 2016 tog vi bort skuggväven så att vi kunde se skillnaden.

SLUTSATS: INGA SYNLIGA SKILLNADER MELLAN TÄCKTA ELLER OTÄCKTA Häckar

När vi tar bort skuggväven från häcken i början av mars 2015 finns inga skillnader alls.

Naturligtvis har flera av bladen på lagerhäggsplantorna fryst men detta gäller både den täckta delen och den som varit utan skuggväv hela vintern.

Naturen återställer sig själv och frysta löv faller av och nya växer ut igen.

Lager_Etna_September_16
Idegran_April_2016

Även på idegranshäcken fanns det ingen skillnad mellan den del som täcktes och den otäckta delen.

Alla plantor med undantag för den portugisiska lagern har varit härdiga nog att klara vintern i denna växtzon

Naturligtvis inser vi att detta test endast utförts på en plats i den region där de flesta av våra kunder finns.

Och naturligtvis skulle resultatet kunna skilja sig från år till år. Men för oss har detta test gjort så att vi är ännu säkrare på vår sak och hos oss finns inget krav på skuggväv för att garantin ska gälla.

Men om du ändå bestämmer dig för att lägga pengar på och använda skuggväv så skadar det ju i alla fall inte häcken.

lyssna på texten om skuggväv nedan: