Plantinavia har sommaruppehåll. Nästa leverans: vecka 37 (krukodlat)

Ämne Avenbok

Skriven av (24 januari 2019)

Svar 1 svar

“Hur får vi vår avenbokshäck tätare?”

Plantinavia Sverige

När du beskär häcken första gången, klipp in sidogrenarna så att de blir ca 10 cm långa (klipp alltid precis efter ett bladpar). Så kommer den grenen att bilda många fina nya grenar och så småningom bli tät.

En gammal avenbokshäck som upplevs som för bred eller för gles, kan även den föryngras på detta sättet. Genom att man kortar in sidogrenarna för att på så sätt få fler förgreningar.

24 januari 2019

Våra svar är aktuella från det datum de publiceras.

Skottkärran

0 växter

Inga produkter i varukorgen.