1 – Inledning

Detta sekretessmeddelande ger dig information om hur Plantinavia, org.nr 502076-8593, Rosenlundsgatan 54 3tr, 118 63 Stockholm, Sverige, e-post: info@plantinavia.se (hänvisas till som “vi”, “oss”, “vår” i denna sekretesspolicy) samlar in och behandlar dina personuppgifter.

1.1 “Du” hänvisar till dig som en deltagare och användare av plantinavia.se. “Vår” hänvisar till oss som Plantinavia. Vår webbplats hänvisar till plantinavia.se

1.2 Plantinavia är datakontrollant och är därför ansvarig för dina personuppgifter.

1.3 Om du inte är nöjd med någon aspekt om hur vi samlar in och använder dina data har du rätt att lämna in ett klagomål hos Datainspektionen, den svenska tillsynsmyndigheten för dataskydd. Om du har ett klagomål skulle vi vara tacksamma om du kontaktade oss först så att vi kan försöka lösa det för dig.

1.4 Det är väldigt viktigt att informationen som vi håller om dig är korrekt och uppdaterad. Kontakta oss om din personliga information ändras vid något tillfälle genom att skicka en e-post till oss på info@plantinavia.se.

2 – Vad gör vi med dina personuppgifter?

2.1 Med ditt samtycke skickar vi e-post angående produkter och tjänster. Detta är både kostnadsfritt och premiummaterial (bloggar, videoklipp, arbetsböcker, vitböcker etc.) och även information om olika evenemang.

2.2 När du köper något på vår webbplats, som en del av köp- och säljprocessen, samlar vi in personlig information som ger till oss. Det gör det möjligt för oss att leverera både tjänsterna och produkterna du köpte, samt att erbjuda dig support. Vi samlar även in information om dig under din tid som en Plantinavia-kund för att kunna skicka relevant kommunikation till dig. Detta omfattar din inköpshistorik, hur du interagerar på vår webbplats och vilka erbjudanden och evenemang som du visar intresse för genom att läsa e-post från oss eller klicka på länkar i e-post från oss.

3 – Hur använder vi dina personuppgifter?

3.1 Personuppgifter betyder all information som gör det möjligt att identifiera en individ. Det omfattar inte anonymiserade data. Vi kan behandla vissa typer av personuppgifter om dig enligt följande:

§  Identitetsdata kan omfatta ditt förnamn, efternamn, arbetstitel och födelsedatum.

§  Kontaktdata kan omfatta din faktureringsadress, leveransadress, e-postadress, telefonnummer och konto på sociala medier.

§  Finansdata kan omfatta ditt bankkonto och betalkortsinformation.

§  Transaktionsdata kan omfatta information om betalningar mellan oss och annan information om inköp som du har gjort.

§  Tekniska data kan innehålla dina inloggningsuppgifter, IP-adresser, typ av webbläsare och version, typ av tillägg och versioner av webbläsare, tidszon och plats, operativsystem och plattform och annan teknik på de enheter du använder för att gå till våra webbplatser.

§  Profildata kan omfatta ditt användarnamn och lösenord, inköp eller beställningar, dina intressen, preferenser och feedback.

§  Användningsdata kan innehålla information om hur du använder vår webbplats, produkter och tjänster.

§  Marknadsförings- och kommunikationsdata kan innehålla dina preferenser när du mottar marknadsföringskommunikation från oss och våra tredje parter, samt dina kommunikationspreferenser.

3.2 Vi kan även behandla aggregerade data från dina personuppgifter, men dessa data avslöjar inte din identitet och är som sådan inte personuppgifter. Ett exempel på när detta används är när vi granskar dina användningsdata för att ta reda på procentsatsen av användare som använder en specifik funktion på vår webbplats. Om vi länkar denna aggregerade data med dina personuppgifter så att du kan identifieras från dem, behandlas de som personuppgifter.

3.3 Vi samlar inte in känsliga data om dig. Känsliga data avser data som innehåller detaljer om ditt ursprung eller etnicitet, religiösa eller filosofiska övertygelser, sexliv, sexuell läggning, politiska åsikter, fackligt medlemskap, information om din hälsa och genetiska och biometriska data. Vi samlar inte in information om fällande kriminella domar och brott.

4 – Hur samlar vi in dina personuppgifter?

4.1 Vi samlar in data om dig genom flera olika metoder inklusive:

§  Direkta interaktioner: Du kan tillhandahålla data genom att fylla i formulär på vår webbplats (eller på liknande vis) eller genom att kommunicera med oss via post, telefon, chatt, e-post eller på annat vis, inklusive när du:

§  beställer våra produkter och tjänster;

§  skapar ett konto på vår webbplats;

§  prenumererar på våra tjänst eller publiceringar;

§  ber om att resurser eller marknadsföring skickas till dig;

§  deltar i en tävling, prisdragning, kampanj eller undersökning; eller

§  ger oss feedback.

§  Automatiska tekniker eller integrationer: När du använder vår webbplats kan vi samla in tekniska data automatiskt om din utrustning samt mönster för sökningar och användning. Vi samlar in dessa data genom att använda cookies, serverloggar och tekniker. Vi kan även ta emot tekniska data om dig om du besöker andra webbplatser som använder våra cookies. Se vår cookiespolicy för ytterligare information.

§  Tredje parter eller offentligt tillgängliga källor: Vi kan ta emot personuppgifter om dig från olika tredje parter och offentliga källor som beskrivs nedan:

§  Tekniska data från de följande parterna: Leverantörer av WooCommerce, Drip-

§  analyser som Google med säte utanför EU;

§  annonseringsnätverk som Google och Facebook med säte utanför EU;

§  Identitets- och kontaktdata från datamäklare och sammanställare som Hitta.se och Allabolag.se med säte inom EU;

§  Identitets- och kontaktdata från offentligt tillgängliga källor som bolagsverket med säte inom EU.

5 – Varför använder vi dina personuppgifter?

5.1 Vi använder endast dina personuppgifter när det är tillåtet enligt lag. Den vanligaste användningen av dina personuppgifter är:

§  Då vi behöver upprätta kontraktet mellan oss.

§  Då vi måste följa juridisk eller lagstadgad skyldighet.

§  När det är nödvändigt för våra legitima intressen (eller tredje parter), och dina intressen och grundläggande rättigheter inte åsidosätter dessa intressen.

5.2 Du får marknadsföringskommunikation från oss om du har:

§  begärt information från oss eller köpt varor eller tjänster från oss; eller

§  om du tillhandahållit oss dina uppgifter och markerar rutan att vi ska skicka dig marknadsföringskommunikation när du lämnade dina uppgifter (till exempel om du börjar prenumerera på någon av våra e-postsändningar eller annan e-postmarknadsföring); och

§  i alla fall då du inte har avböjt till att ta emot marknadsföring.

5.3 När vi ber dig om personuppgifter ber vi dig om ditt samtycke och får ditt samtycke till detta via e-post innan de används för marknadsföringsändamål. Vi ger dig även möjligheten att dra tillbaka ditt samtycke. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke genom att uppdatera dina preferenser i vårt preferenscenter, eller klicka på länken “avprenumerera” eller “avsluta prenumeration” som finns i varje e-post som vi skickar till dig i form av e-postmarknadsföring. Du kan även kontakta oss när som helst på info@plantinavia.se för att dra tillbaka ditt samtycke.

5.4 Om du avstår från att ta emot vår marknadsföringskommunikation gäller det inte för personuppgifter som lämnats till oss till följd av inköp av produkt/tjänst, produkt-/serviceupplevelse eller andra transaktioner. Genom att avstå ska du vara medveten om att din användarupplevelse kanske inte fungerar som den ska och att Plantinavia kanske inte kan hålla dig uppdaterad om ändringar gällande tjänster som du köpt.

6 – Sammanfattning om hur vi använder dina personuppgifter?

Nedan finns en beskrivning om sätt som vi avser att använda dina personuppgifter på och de rättsliga grunder som vi har för att behandla sådana data. Då det är relevant har vi också förklarat vad våra legitima intressen är.

Syfte
Typ av data
Rättslig grund för behandling
Tillhandahålla, hantera, utveckla och bibehålla våra produkter/tjänster
§  Identitetsdata

§  Kontaktdata

§  Finansdata

§  Transaktionsdata

§  Teknisk data

§  Profildata

§  Användningsdata

§  Marknadsförings- och kommunikationsdata
Upprättande av kontrat med dig
Följa lagstadgade skyldigheter
§  Identitetsdata

§  Kontaktdata

§  Finansdata

§  Transaktionsdata
Lagstadgade skyldigheter
Leverera relevant innehåll och annonsering till dig om våra produkter/tjänster
§  Identitetsdata

§  Kontaktdata

§  Teknisk data

§  Profildata

§  Användningsdata

§  Marknadsförings- och kommunikationsdata
Legitima intressen

§  skapa möjligheter till att utveckla våra produkter/tjänster

§  skapa möjligheter för att kommunicera med våra kunder på ett relevant sätt
Dataanalyser för att förbättra vår webbplats, produkter/tjänster, marknadsföring, kundrelationer och erfarenhet
§  Identitetsdata

§  Kontaktdata

§  Teknisk data

§  Profildata

§  Användningsdata

§  Marknadsförings- och kommunikationsdata
Legitima intressen

§  skapa möjligheter för att definiera kundtyper för våra produkter/tjänster

§  för att hålla vår webbplats och våra produkter/tjänster uppdaterade och relevanta
7 – Med vem delar vi dina personuppgifter?

7.1 Vi varken säljer eller hyr ut din personliga information till någon tredje part.

7.2 I allmänhet samlar tredje parts-tjänster endast in och använder information som behövs för att de ska kunna leverera de tjänster som vi anställde dem för. Dessa parter är:

§  Tjänsteleverantörer som tillhandahåller IT- och systemadministrationsservice.

§  Professionella rådgivare inklusive advokater, bankirer, revisorer och försäkringsgivare som tillhandahåller konsult-, bank-, juridiska försäkrings- och bokföringstjänster.

§  Tull, reglementen och andra myndigheter med säte i Sverige och andra relevanta jurisdiktioner som under vissa omständigheter kräver rapportering av behandling.

7.3 Vi delar dina personuppgifter inom vår företagskoncern och många av våra tredje parts tjänsteleverantörer är baserade utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). De tredje parts tjänsteleverantörer som behandlar dina personuppgifter kommer att involvera en överföring av data utanför EES. Länder utanför EES erbjuder inte alltid samma skyddsnivå av dina personuppgifter, så EU-lagstiftningen har förbjudit överföring av personuppgifter utanför EES, om inte överföringen uppfyller vissa kriterier. Se beskrivning i avsnitt 7.4.

7.4 När vi överför dina personuppgifter utanför EES gör vi vårt bästa för att säkerställa att datasäkerheten är på liknande vis genom att säkerställa att minst en av följande skyddsåtgärder införs:

§  Vi överför endast dina personuppgifter till länder som Europeiska kommissionen anser ge ett tillräckligt skydd av personuppgifter; eller

§  När vi använder vissa tjänsteleverantörer kan vi använda specifika avtal eller uppförandekoder eller certifikatmekanismer godkända av Europeiska kommissionen som ger personuppgifter samma skydd som de har i Europa; eller

§  När vi använder leverantörer baserade i USA kan vi överföra data till dem om de ingår i “Privacy Shield” mellan EU och USA, vilket kräver att de tillhandahåller liknande skydd för personuppgifter som delas mellan Europa och USA.

Om ingen av ovanstående skyddsåtgärder är tillgängliga kan vi begära ditt uttryckliga samtycke till den specifika överföringen. Du har rätt att ta tillbaka dina personuppgifter från EES. Skicka e-post till oss på info@plantinavia.se om du vill ha ytterligare information om de specifika mekanismer som används av oss när vi överför dina personuppgifter utanför EES.

7.5 Vi kan vara skyldiga att lämna ut din personliga information om vår verksamhet och/eller webbplats köps eller slås samman med ett annat företag. Din information kan då överföras till de nya ägarna så att de kan fortsätta att sälja och stödja våra produkter och tjänster.

8 – Din säkerhet betyder mycket för oss

8.1 Vi har upprättat lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra att dina personuppgifter förloras av misstag, används eller öppnas på obehörigt sätt samt ändras eller avslöjas. Utöver det begränsar vi tillgång till personuppgifter till de anställda, agenter, entreprenörer och andra tredje parter som har ett affärsbehov för att känna till sådana data. De behandlar endast dina personuppgifter om vi instruerar dem till att göra det och de är föremål för en sekretessplikt.

8.2 Vi har upprättat förfaranden för att hantera eventuella misstänkta brott mot personuppgifter och meddelar dig och eventuell tillämplig regulator om ett brott där vi är juridiskt skyldiga att göra det.

8.3 Vår webbplats kan omfatta länkar till webbplatser, tillägg och applikationer från tredje parter. Att klicka på dessa länkar eller aktivera dessa anslutningar kan tillåta tredje parter att samla in eller dela data om dig. Vi kontrollerar inte dessa webbplatser från tredje part och är inte skyldiga för deras sekretessutlåtande. När du lämnar vår webbplats uppmuntrar vi dig att läsa sekretessmeddelandet för varje webbplats som du besöker.

9 – Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

9.1 Vi behåller bara dina personuppgifter så länge som de är nödvändiga för att uppfylla de syften som de samlades in för, bland annat för att uppfylla alla rättsliga, bokförings- eller rapporteringskrav.

9.2 För att bestämma lämplig period för kvarhållanden av personuppgifter beaktar vi personuppgifternas mängd, natur och känslighet, den potentiella risken för skada för obehörig användning eller avslöjande av dina personuppgifter, syftet med vilka vi behandlar dina personuppgifter och huruvida vi kan uppnå dessa syften på annat sätt och gällande lagstadgade krav. Enligt lag kan vi hålla grundläggande information om våra kunder (inklusive kontakt-, identitet-, finans-, och transaktionsdata) i sju år efter det ursprungliga transaktionsdatumet.

9.3 I vissa fall kan du be oss att radera dina data, se kontaktuppgifter i avsnitt 13. I vissa fal kan vi anonymisera dina personuppgifter (så att de inte längre associeras med dig) för forsknings- eller statistiska syften. I vilka fall kan vi kan använda denna information på obestämd tid utan att meddela dig innan.

10 – Dina lagstadgade rättigheter

10.1 Under vissa omständigheter har du rättigheter enligt dataskyddslagar gällande dina personuppgifter. Dessa omfattar rätten att:

§  Begära åtkomst till dina personuppgifter

§  Begära korrigering av dina personuppgifter

§  Begära radering av dina personuppgifter

§  Invända mot behandling av dina personuppgifter

§  Begära begränsning av behandling av dina personuppgifter

§  Begära överföring av dina personuppgifter

§  Rätten att dra tillbaka samtycke

Du kan läsa mer om dessa rättigheter på: https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/de-registrerades-rattigheter/

Om du vill utöva någon av de rättigheter som anges ovan, skicka en e-post till oss på info@plantinavia.se.

10.2 Du behöver inte betala en avgift för att få tillgång till dina personuppgifter (eller för att utöva någon av de andra rättigheterna). Vi kan dock ta ut en rimlig avgift om din begäran är klart ogrundad, upprepar sig eller är överdriven. Alternativt kan vi vägra att följa din begäran under dessa omständigheter.

10.3 Vi kan behöva begära specifik information från dig för att hjälpa till att bekräfta din identitet och se till att dina rättigheter till åtkomst till dina personuppgifter (eller för att utöva någon av de andra rättigheterna). Detta är en säkerhetsåtgärd för att se till att personuppgifter inte lämnas ut till någon person som inte har rätt att få de. Vi kan även kontakta dig för att be om ytterligare information gällande din begäran för att snabba på vårt svar.

10.4 Vi försöker svara på alla legitima förfrågningar inom en månad. Ibland kan det ta oss längre än en månad om din förfrågan är särskilt komplex eller om du har gjort flera olika förfrågningar. I sådana fall meddelar vi dig och håller dig uppdaterad.

11 – Ändringar av denna sekretesspolicy

Vi uppdaterar kontinuerligt denna sekretesspolicy så den speglar eventuella ändringar om hur vi bemöter sekretesspolicyn. Ändringar som görs publicerar vi på webbplatsen. Vi informerar dig om viktiga ändringar om sådana görs. Om du inte samtycker till dessa ändringar har du rätt att avbryta ditt kontrakt med Plantinavia innan den nya sekretesspolicyn tillämpas.

12 – Cookies

Plantinavia använder cookies för att ge våra användare och kunder en mer personifierad användarupplevelse. Du kan ställa in din webbläsare till att neka alla eller vissa cookies eller varna dig när webbplatser ställer in eller använder cookies. Om du inaktiverar eller nekar cookies ska du observera att det kanske inte går att få åtkomst till vissa delar på webbplatsen eller att den inte fungerar ordentligt. För mer information om cookies som vi använder, se vår Cookiespolicy.

13 – Frågor och kontaktinformation

Om du vill få åtkomst till, ändra något, lämna ett klagomål, ändra eller ta bort personlig information som vi kanske har, eller om du vill ha mer information, kontakta oss på info@plantinavia.se

 

Skottkärran

0 varor

Inga produkter i varukorgen.