Meny
0

Måbär

Måbär (Ribes Alpinum)

Måbär är en meterhög buske utan tornar. Grenarna är vanligen veka och utbredda. Bladen är små, grunt treflikiga och särskilt på undersidan glänsande. Måbär blommar i maj-juni med blekgula blommor som sitter i korta upprätta klasar. Arten är tvåbyggare och har oftast skilda han- och honbuskar. Blommorna är funktionellt enkönade trots att de till synes har både ståndare och pistiller. Hanblomställningarna har blommor med reducerade pistiller och har ofta fler blommor än honblomställningarna, vars blommor har rudimentära ståndare. Bären är röda och har en fadd smak.
Måbär Arterna trädgårdsvinbär (R. rubrum) och skogsvinbär (R. spicatum) har också röda bär som liknar måbärets, de båda förra har dock mer upprätta grenar, större blad, hängande blomklasar och bär med syrlig smak.

Närbild av blommor Utbredning. Måbär är vanlig från Skåne till Uppland, men förekommer också sparsamt norrut till Västerbotten. Den växer ofta som undervegetation i skogar och lundar på mullrik jord, påfallande ofta finner man den i sällskap med skogstry (Lonicera xylosteum). Första fynduppgift publicerades på 1600-talet (Nordstedt 1920).

Måbär Användning. Måbär är mycket tålig och har god skottskjutningsförmåga. Den odlas därför ofta som häckväxt i offentliga planteringar, kring skolor och affärscentra.

Etymologi. Artnamnet alpinum betyder ’växer i alpina mijöer’.

Produktbeskrivning

Växtzon
1-6

Zonkarta

Måbär Växtzon: 1-6

PrisöversiktFiltrera dina val:

Blogg

Lär dig att köpa bra kvaliteitsplantor

Skriven av Richard van der Wal

De allra flesta som skall plantera en häck vet inte vad som är viktigt att veta inför köpet av själva plantorna. Hur lär man sig att skilja på häckväxter av bra kvalitet? Det är fem steg du bör känna till för att ge din häck bästa möjliga start. Fråga hur länge plantorna fått växa Ju

Fortsätt läsa
13074

Friodlade växter eller krukodlade växter

Skriven av Richard van der Wal

Häckplantor är som myrstackar Man brukar jämföra häckplantorna med myrstackar. Det som finns över marken finns också under marken, eller tvärtom. Vad man menar är att krukodlade växter har en kompakt rotklump vilket är bra eftersom där koncentreras kraften, men eftersom växten inte har tillräckligt med plats för sina rötter, så blir inte heller växten

Fortsätt läsa
3045

Den perfekta jordkvalitén för häckväxter

Skriven av Richard van der Wal

Våra häckplantor odlas i humusrik sandjord På vår holländska odling gör vi stora investeringar för ett friskt och aktivt liv i jorden. När allt kommer omkring, desto bättre skick i marken, desto bättre mår våra häckplantor. Vi använder även specialutbildade jordexperter som varje år granskar jorden på våra odlingsfält så att plantorna inte ska få

Fortsätt läsa
3318