Meny
Plantinavia - Cart
0
Plantinavia - Search
  • Ge dina trädgårdsrum en vintergrön stomme

Vintergröna växter har en förmåga att framkalla rysningar hos många trädgårdsägare. Kanske ser man framför sig 70-talets stora massplanteringar av tujor, idegran och olika andra barrväxter, planterade alldeles för tätt och alldeles för nära huset.

 

Tänker man efter lite gäller obehaget förmodligen alla massplanteringar, långa, låga häckar av berberis utmed skolgårdar, militäriska rader av röda och gula korneller i rondeller eller ändlösa fält av vresrosor i radhusområdena. Men massplanteringar av vintergröna växter har en irriterande faktor till, de förändras aldrig. De får inte nya gröna blad på våren eller blommor och de får varken höstfärger eller bladtapp, de är bara alltid som de är. Vintergröna. Det här var ju under massplanteringens tid naturligtvis sett som en fördel, planteringen var evigt grön och fullständigt skötselfri, vad mer kunde man begära?

Problemet här ligger förstås inte hos växterna utan hur de sätts samman. Monokulturer, d.v.s. planteringar av bara en typ av växt blir väldigt sällan bra. Ju mer varierad en plantering är, desto mer spännande upplevs den. Jag brukar alltid tänka i kontraster när jag planerar trädgårdsrum. Hårt mot mjukt, kantigt mot runt, ljust mot mörkt och så vidare. Här har de vintergröna växterna en ovärderlig plats att fylla!

I vår trädgård har vi ett ganska stort rum som vi kallar för Körsbärsträdgården. Det är en vårträdgård med marken täckt av blommande vårlökar och över dem lätta träd och buskar med ljuvlig vårblom.

Från mars till maj är det en fullständig orgie av blommor! Men återigen, hur skall man kunna uppfatta alla dessa blommor och all denna lätta vårlighet om den inte får en kontrast att luta sig mot? Vårlökar är igång en kort period, blommande körsbärsträd, magnolior och olvon blommar, sätter löv, får höstfärger och tappar bladen på bara en säsong. Detta trädgårdsrum behöver verkligen en beständig kontrast. Därför har vi nästan lika mycket vintergröna växter som lövfällande här. Pelartujor har klippts i knasiga fantasiformer och idegranar börjar långsamt bilda mörka klot här och var i planteringarna.

Mitt i rummet finns en liten sittplats och runt den löper en formklippt berså av idegran. Mot denna mörka fond utspelar sig årstidernas olika skiftningar och när säsongen är slut och vi går in i vinter och snö finns den gröna häcken fortfarande där. De vintergröna växterna bildar en stomme, en ryggrad, som de mer skiftande växterna kan luta sig mot. Trädgården kan få ett intresse året runt och inte bara en kort period under blomningstiden.

De rysliga vintergröna växterna är alltså inte alls så otrevliga, de är till och med nödvändiga om man vill ge sin trädgård en formstark stomme. Kom ihåg, ju mer färg, form och vildhet du vill ha i din trädgård, desto mer stabil vintergrönska behöver du för att framhäva kontrasten!

Av: Rebecca Malmsköld, trädgårdsmästare och trädgårdsdesigner. Bloggar på tradgardmedutsikt.wordpress.com , instagram @tradgardmedutsikt